Välkommen!


Vad vi tror på

Medarbetaren


Den motiverade individen som sitter med klokskap och vilja att möta utveckling och att vara del av den.


Ledaren


Den insiktsfulla ledaren som besitter mod och vilja att möta utveckling och förändring.


Verksamheten


Den öppna, flexibla verksamheten som är effektiv och väl anpassad att aktivt möta och utvecklas i omvärdens snabba förändringstakt.

För individuell och gemensam utveckling

UtvecklingsCompagniet hjälper verksamheter att lyckas med utveckling, att växa och nå uppsatta mål genom kompetensutveckling och stöd för medarbetare, chefer och ledningsgrupper.

Vi genomför kompetensutveckling genom utbildningar, föreläsningar, processtöd, mentoring och coaching på plats och även digitalt.

Affärsidén är att utifrån kundens unika behov erbjuda och genomföra kvalitativa utbildningar, processledning, föreläsningar och coaching med stor flexibilitet och stort engagemang.

Detta erbjuder vi för att kunden ska uppnå sina mål inom bl.a verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, teamutveckling och andra verksamhetsmål.